Περιβαλλοντικές Δράσεις του Μουσείου

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ και το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. έχουν  έδρα στα Κανάλια του Δ. Ρήγα Φεραίου  Όπως φαίνεται και από την ονομασία του - «Κέντρο Μελέτης και Προστασίας του Περιβάλλοντος…

Continue ReadingΠεριβαλλοντικές Δράσεις του Μουσείου