ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

Tο «Κέντρο Μελέτης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Λίμνη Βοιβηίδα-Κάρλα» (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ). συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2003 ως ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Με πυρήνα τη λίμνη Κάρλα , την ιστορία της και το περιβάλλον της, φυσικό και ανθρωπογενές το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. στοχεύει στη διάσωση και την προβολή  της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κάρλας αφενός και αφετέρου σε δράσεις για την Προστασία του περιβάλλοντος της κάρλιας περιοχής.

Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. έχει ως σκοπό τη δραστηριοποίηση σε τομείς όπως:

 • Η σπουδή ,έρευνα ,μελέτη και προβολή του περιβάλλοντος, του  πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής διαχρονικά και σε όλη την έκτασή της .
 •  Η επανασύνδεση των κατοίκων της περιοχής με τις πολιτισμικές τους ρίζες μέσα από την καταγραφή των πολιτιστικών στοιχείων και τη συγκρότηση  ενός μητρώου μνημείων (με την ευρεία έννοια)συνεισφέροντας στην αξιοποίηση των μνημείων από κοινωνικής πλευράς και την ένταξή τους στην καθημερινή πραγματικότητα της υπαίθρου.
 • Ενθαρρύνεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας από μέλη και φίλους του Κέντρου για τη διάχυση του πολιτιστικού αγαθού σε ολόκληρο τον Θεσσαλικό χώρο, προωθώντας την αποκέντρωση στην παραγωγή, στη διακίνηση και διαχείριση βιώσιμων πολιτιστικών θεσμών κύρους.
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
 • Η συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και άλλους συλλόγους, εταιρείες, φορείς, οργανώσεις που έχουν νομίμως συσταθεί  και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
 • Η μελέτη και προβολή  των κοινωνικών προβλημάτων των θιγομένων παρακάρλιων κατοίκων ,που δημιουργήθηκαν από την αποξήρανση της λίμνης.
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των φορέων και των κατοίκων της περιοχής με τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.τ.λ. καθώς και η έκδοση εντύπων, περιοδικών και  οπτικοακουστικών  υλικών και η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφήμισης.

 

Η επανασύσταση της λίμνης Κάρλας συνοδεύεται από ελπιδοφόρες προοπτικές για την ανάπτυξη της παρακάρλιας περιοχής. Σ’ αυτήν την πρόκληση το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. απαντά ως κέντρο- σημείο αναφοράς δημιουργίας και αξιοποίησης οικοτουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών. Σε συνεργασία με το Δήμο Κάρλας , όμορους Δήμους ,καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στην παρακάρλια ζώνη προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά και δραστηριοποιείται για τη δημιουργία υποδομών οικοτουριστικής ανάπτυξης καθώς και για την προβολή των μοναδικών  φυσικών καλλονών της περιοχής.

Συμμετοχή σε Προγράμματα:

 • Το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. το 2007 ανακαίνισε το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ», μια δράση που  εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ε.Π. Κ.Π Leader+ ενώ το Μάιο του 2007 άρχισαν οι εργασίες .Έγιναν αρκετές παρεμβάσεις στο οικοδόμημα και εμπλουτίστηκε με τεχνολογικό  εξοπλισμό. Όλες οι εργασίες  ολοκληρώθηκαν εντός του ίδιου έτους και το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. βραβεύτηκε με βραβείο Καλής Πρακτικής.
 • Το 2007 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. για την οργάνωση του Μουσείου συμμετείχε σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Απασχόλησης  απασχολώντας μία Μουσειοπαιδαγωγό.
 • Το 2012 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. υπέγραψε Μνημόνιο κατανόησης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 2BPRKS.
 • Το 2013 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου.
 • Το 2015 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ συμμετείχε σε ημερίδα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού Προγράμματος με θέμα « Εμπλουτίζοντας το ορνιθοτουριστικό και οικοτουριστικό προϊόν τηες Θεσσαλίας».
 • Το 2015 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ υπέγραψε Σύμβαση με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Δια Βίου Μάθηση.
 • Το 2016 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ υπέγραψε Σύμβασης Συνεργασίας με το Δίκτυο Μ.Κ.Ο. Θεσσαλίας και το Δίκτυο Περραιβίας για συνδιοργάνωση δράσεων   στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης  ( Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ruval DERR Agenda- EYD 2015).
 • Το 2017-2019 το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. με την ΜΚΟ «Δίκτυο Περραιβία», το Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) και την ΜΚΟ “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ” υλοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο «KarlaSchool – Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.)» στο πλαίσιο του  άξονα Α.4.2. «Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.»

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.

Το καταστατικό του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. στο άρθρο 13 με τίτλο  ΝΕΑ ΜΕΛΗ – ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.  ορίζει:

«Οποιοσδήποτε ενήλικας αποδέχεται το παρόν καταστατικό  και τον Εσωτερικό Κανονισμό στο σύνολό τους, μπορεί να εγγραφεί ως «νέο μέλος-φίλος» του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. μετά από αίτησή του στη Δ.Ε. , η οποία αποφασίζει σχετικά μετά από αξιολόγηση. Η εγγραφή του γίνεται στο τηρούμενο  Μητρώο Μελών του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. με ημερομηνία  εγγραφής την ίδια  της εκδόσεως της απόφασης αποδοχής της αίτησής του.

Τα «νέα μέλη-φίλοι» του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. μετέχουν  ως  μέλη στις Ομάδες Εργασίας της επιλογής τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο  10   του παρόντος καταστατικού και λειτουργούν σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους .

Από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο Μελών του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. και για διάστημα δύο ετών και έξι μηνών έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. , να εκφέρουν άποψη για τον τομέα δράσης τους και να διατυπώνουν τις προτάσεις τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Αποκτούν  δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. των εταίρων του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. μετά την πάροδο δύο ετών και έξι μηνών συνεπούς δράσης και μετά από πρόταση δύο εταίρων προς τη Γ. Σ. ,η οποία αποφασίζει ομόφωνα ,με παράλληλη τροποποίηση του καταστατικού ως προς την είσοδο του/των νέου/ων εταίρου/ων. Η δράση των «νέων μελών-φίλων» του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. καθορίζεται αναλυτικότερα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.»