ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ
Η ίδρυση ενός ΜΟΥΣΕΙΟΥ -καθαρά θεματικού- με θέμα τη λίμνη Κάρλα υπήρξε πρωταρχικός στόχος του «Κέντρου Μελέτης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Λίμνη Βοιβηίδα-Κάρλα» (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ) Μέλημά του να αναδειχθεί ο πολιτισμός της , όχι μόνο αυτός που άκμασε στα νερά της πριν την αποξήρανση του Βάλτου, αλλά και ό, τι αφορά την Κάρλα ως πεδιάδα και τους κατοίκους των παρακάρλιων χωριών ως τις μέρες μας . Προς την υλοποίηση του στόχου αυτού αναλώθηκαν πολύς χρόνος και πολλές ενέργειες των μελών του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. Χρόνος , δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχευαν τόσο στη συγκέντρωση του υλικού που εκτίθεται στο Μουσείο, όσο και στη δημιουργία και τη λειτουργία αυτού του χώρου.
KE.ME.BO.

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ αποτελεί και την κύρια δράση και σημείο αναφοράς για το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. Εκτός όμως από το Μουσείο ,το ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. κάθε χρόνο σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της περιοχής διοργανώνει ανοικτές στον κόσμο εκδηλώσεις που στοχεύουν στην προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με απώτερο σκοπό τη διατήρηση , την ανανέωσή της και τη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας της παρακάρλιας περιοχής…

Το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας – ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. συνεργάζεται σε θέματα Έρευνας και Πολιτισμού με το “Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Διασποράς” του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Κουίνς Κόλλετζ (Queens College)
hap